Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

QW3RTY TEAM (mission statement)

QWERTY (/ kwɜrti /) is the most widespread computer keyboard layout. The  QW3RTY team arose from the need of people with disparate starting points to explore and highlight the various languages ​​of contemporary visual culture. 


The team aims for effective communication as a means of different visual language. The group was founded in 2010 and currently consists of Markella Andrikaki, Rinetta Koskinidou and Antonia Pilarinos.


So far the team has presented: Evolution ID (leana Tounta Contemporary Art Center Athens, 2010 -11) the first show  in Greece in collaboration with graphic designers and artists, the project  Blitzkrieg (Art Athina, Athens, 2011), presenting ELECTRONIC ARTS INTERMIX based in New York, a leading nonprofit resource for video art, with the participation of landmark artists for video art and Self As A Stage (ReMap 3, Athens, 2011) from the group Under Construction,  an in situ installation within the framework of the international art platform ReMap 3.


QWERTY (/ˈkwɜrti/ ) είναι η πιο διαδεδομένη διάταξη πληκτρολογίου ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η ομάδα QW3RTY προέκυψε από την ανάγκη ατόμων με ανόμοιες αφετηρίες να ερευνήσουν και να αναδείξουν τις διάφορες γλώσσες του σύγχρονου εικαστικού πολιτισμού. Προτάσσουμε την αποτελεσματική επικοινωνία του διαφορετικού ως μέσο εικαστικής γλώσσας. Η ομάδα ιδρύθηκε το 2010 και αποτελείται σήμερα από τις Μαρκέλλα Ανδρικάκη, Ρινέττα Κοσκινίδου και Αντωνία Πυλαρινού. Έως τώρα έχουν παρουσιάσει τα εξής: Evolution ID (Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα, 2010 -11) την πρώτη έκθεση στην Ελλάδα με τη συνεργασία εικαστικών και ανεξάρτητων γραφιστικών ομάδων, το πρότζεκτ Blitzkrieg (Art Athina, 2011), που παρουσίασε τον διεθνή οργανισμό διανομής video art ELECTRONIC ARTS INTERMIX με έδρα τη Νέα Υόρκη, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών-ορόσημο για τη video art και Self As A Stage (ReMap 3, 2011) από την ομάδα Under Construction, μια in situ εγκατάσταση στα πλαίσια της διεθνούς πλταφόρμας σύγχρονης τέχνης ReMap 3 στην περιοχή του Μεταξουργείου. Τον Ιούνιο του 2012 παρουσίασαν τους GPO με το project THE ASTRO TRAVELLERS στο Art Factory